Ergis d.o.o.

Ilica 191/F, Zagreb

MBS: 080728332

OIB: 35371224371

Temeljni kapital: 21.000,00 kn

Osnivači/članovi društva: Marija Stojčević, OIB: 62670166034, Zagreb, Jalovečka 14
- jedini član d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje: Marija Stojčević, OIB: 62670166034, Zagreb, Jalovečka 14
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 26.02.2015. godine

Kontaktirajte nas

Telefon: (+385)(1) 46 47 239 
Email: info@ergis.hr
Website: www.ergis.hr

Zvonimirova 64, Zagreb
Hrvatska